Om bokföring och att starta företag

bokforingAtt starta eget, och få jobba med det man brinner för står allra högst upp på önskelistan hos väldigt många. Att, istället för att jobba med en kanske osäker anställning, kunna vara sin egen och jobba för sin egen skull. Dessutom är förstås drivkraften att du får jobba med något du är intresserad av och tror på, vilket gör det lättare att gå till jobbet varje dag.

Planeringsstadiet kan ta tid

Innan du kommer igång med eget företagande krävs det en hel del planering. I första skedet måste du förstås fundera på exakt hur verksamheten ska se ut, och du måste också göra en kalkyl där du tar med både löner, prissättning, försäkringar och annat som krävs för att kunna bedriva verksamheten. Planerar du att söka startbidrag i någon form, måste du kunna presentera en trovärdig affärsidé, så att du har en chans att bli beviljad bidrag. Sedan kommer allt det där formella, som att bestämma vilken typ av företag du ska ha. För den som startar ett företag ensam är enskild firma kanske det mest lämpliga, men du kan bilda både handelsbolag eller aktiebolag om du vill.

Beroende på vad det är för verksamhet företaget ska ha, kan du också behöva söka tillstånd, eller registrera verksamheten hos en eller flera myndigheter. Ett namn måste ju företaget ha, och det hör kanske till den roligaste delen av planeringsstadiet. Men, du måste ta reda på att ingen annan redan valt det namn du tänker ha, eftersom namnet kommer att granskas av Bolagsverket innan det godkänns.

Bokföring och redovisning är viktiga delar

En mycket viktig del i företagandet, när du väl kommer igång, är bokföring och redovisning.
Som alla andra näringsidkare kommer du att vara bokföringsskyldig, och din bokföring måste följa vissa uppsatta regler. Det finns en lag, en bokföringslag, i vårt land, där det regleras hur en bokföring ska utföras. Bokföringen resulterar i redovisningar av olika slag, och räkenskapsåret avslutas med ett bokslut.

Bokföringen, och framför allt redovisningen, är viktig av många orsaker. För det första handlar det om att redovisa ditt företags affärshändelser, och ekonomi, för att Skatteverket ska kunna ta ut rätt skatt och moms. Men, det är också ett bra sätt för dig att ha kontroll över finanserna i företaget, och med hjälp av balansräkning och resultaträkning ser du hur ditt företag går under en period, men också vid ett visst givet tillfälle. Redovisningen utgör också ett bra underlag för beslut om investeringar, för eventuella bidrag och kanske också kan ge bra information till både leverantörer och kunder.

För företagets bokföring finns det två metoder att välja på. Faktureringsmetoden är den som vanligtvis används, men om du har ett litet företag som bara hanterar ett mindre antal fakturor kan du också använda en förenklad metod som kallas kontantmetoden. Denna metod är bara tillåten för mindre företag och föreningar, och ditt företag får inte ha en omsättning som överstiger 3 miljoner kronor. Om du väljer denna metod för din bokföring kan du alltid ändra till faktureringsmetoden, genom att anmäla detta till Skatteverket. Men du kan aldrig byta tillbaka till kontantmetoden om du en gång börjat bokföra enligt faktureringsmetoden.

starta företag

Ta reda på så mycket som möjligt

När du ska sköta bokföring och redovisning är det självklart bra, och ofta också nödvändigt att känna till de viktigaste begreppen. Lär dig allt som går om bokföring innan du startar, eller ta hjälp av någon som kan, åtminstone till en början. Det är inte bara termer som balansräkning, resultaträkning och kassaflöde du ska känna till för att få till en godkänd och ordentlig bokföring.
Även om dessa termer är ganska grundläggande, finns det en hel rad andra saker du också måste hålla reda på.

Kassaflödet visar utbetalningar och inbetalningar i ditt företag, det man kallas betalningsströmmar. Vid bokslutet gör man en kassaflödesanalys, där man ser om det skett förändringar under perioden. Vill du öka ditt kassaflöde är det absolut bästa man kan göra att vända sig till ett finansbolag som kan köpa fakturor i utbyte mot en avgift så ser det till att driva in fakturan och du får betalat direkt, ett smidigt sätt att öka kassaflödet helt enkelt.

I resultaträkningen sammanställer du företagets resultatkonton. Alla intäkter och utgifter ska finnas med, och resultatet visar om företaget gått med vinst eller förlust under perioden, företrädesvis under ett bokföringsår.

För att förenkla arbetet med bokföring och redovisning, men också för att man lättare ska kunna jämföra resultatet för sitt eget företag över tid, eller jämföra olika företags resultat använder nästan alla bokföringsskyldiga företag och organisationer en kontoplan, som kallas BAS-kontoplan. Många av de företag som utvecklar bokföringsprogram använder idag också det format som denna plan har, för att underlätta hanteringen för företagen.